به سایت پردیس پزشکان بوعلی خوش آمدید

  • تخصص ها
  • مراکز درمانی

برخی از پزشکان ما

دکتر مهرگان ابراهیمی

فوق تخصص چشم

دکتر مهرگان ابراهیمی

فوق تخصص چشم

دکتر مهرگان ابراهیمی

فوق تخصص چشم

دکتر مهرگان ابراهیمی

فوق تخصص چشم

دکتر مهرگان ابراهیمی

فوق تخصص چشم

دکتر مهرگان ابراهیمی

فوق تخصص چشم

دکتر مهرگان ابراهیمی

فوق تخصص چشم

دکتر مهرگان ابراهیمی

فوق تخصص چشم

دکتر مهرگان ابراهیمی

فوق تخصص چشم

تماس با ما

  • سمنان.بلوار شهید نوروزی(امیرکبیر).جنب پل شهید محب شاهدین.پردیس پزشکان بوعلی

  • 023-33490144

  • pardis.booali@gmail.com

  • 22:00-07:00 (شنبه تا پنج شنبه)